Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна латинска поговорка:

 

 

Кој сее ветар, ќе жнее бура

 

Prima luce -В зора

 

Gloria discipuli, gloria magistri -Славата на ученикот е слава на учителот

 

Ab imo pectore -Од дното на срцето

 

Veritatis oratio simplex est -Едноставен е говорот на вистината

 

Satius est pedibus labi quam lingua -Подобро да се сопнеш со нозете отколку со јазикот

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2015. All right reserved.