Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна латинска поговорка:

 

 

Треба да се докажува само она кое доколку биде докажано ќе му користи на оној што докажува

5.0 / 5 (2 гласови)

 

Кој сее ветар, ќе жнее бура

4.7 / 5 (19 гласови)

 

Prima luce -В зора

5.0 / 5 (8 гласови)

 

Gloria discipuli, gloria magistri -Славата на ученикот е слава на учителот

4.6 / 5 (14 гласови)

 

Ab imo pectore -Од дното на срцето

5.0 / 5 (4 гласови)

 

Veritatis oratio simplex est -Едноставен е говорот на вистината

4.3 / 5 (10 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2016. All right reserved.