Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна латинска поговорка:

 

 

Треба да се докажува само она кое доколку биде докажано ќе му користи на оној што докажува

0.0 / 5 (0 гласови)

 

Кој сее ветар, ќе жнее бура

4.8 / 5 (16 гласови)

 

Prima luce -В зора

5.0 / 5 (6 гласови)

 

Gloria discipuli, gloria magistri -Славата на ученикот е слава на учителот

4.5 / 5 (12 гласови)

 

Ab imo pectore -Од дното на срцето

5.0 / 5 (4 гласови)

 

Veritatis oratio simplex est -Едноставен е говорот на вистината

4.2 / 5 (9 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2015. All right reserved.