Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Без труд не се ора со плуг.

4.4 / 5 (10 гласови)

 

Во животот не е важно кој те турнал да паднеш. Важно е кој ти подал рака да станеш...

4.6 / 5 (131 гласови)

 

Aкo сакаш да читаш за љубовта и за бракот, мора да купиш две различни книги.

4.3 / 5 (88 гласови)

 

Кога ти е тешко затропај на вратата на пријател..Ако не ти ја отвори вратата ќе ти ги отвори очите

4.4 / 5 (74 гласови)

 

Каменот што еден будала ќе го фрли во бунар, триста умни луѓе не можат да го извадат

4.7 / 5 (138 гласови)

 

Арните круши свињи ги јадат

4.4 / 5 (149 гласови)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2017. All right reserved.