Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Humor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Народна македонска поговорка:

 

 

Каменот што еден будала ќе го фрли во бунар, триста умни луѓе не можат да го извадат

 

Арните круши свињи ги јадат

 

Викај ме грне, само не крши ме

 

Во тенџерето вари, во капакот јади

 

Болна жена, болна куќа

 

Жетвар без срп не бива

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Copyright © 2015. All right reserved.