Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Доброто воспитување е најголемото добро што можеме да им го оставиме на децата

- индијска

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2015. All right reserved.