Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Мошне лесно е да дадеш совет, но многу тешко е да постапуваш според нив- пакистанска поговорка

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2014. All right reserved.