Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Работи го она што најмногу го сакаш па нема ни да работиш

- кинеска

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2015. All right reserved.