Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Со златни букви е напишано: надевај се на најдобро, биди спремен за најлошо

- кинеска

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2014. All right reserved.