Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Кажете и на некоја жена само еднаш дека е убава, ѓаволот истото тоа ќе и го повторува по десет пати на ден

- француска

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2015. All right reserved.