Zanimlivosti Twitter FaceBook Prati Poraka Kviz

Случајна поговорка :

 

Никогаш не треба да ги држиш сите јајца во иста кошница.

- еврејска

Уште една случајна поговорка

Copyright © 2014. All right reserved.